Grupa Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 6 marca 2019 roku o godz. 16.00 rozpoczyna się realizacja kolejnej edycji PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.
Spotkania grupowe będą się odbywały w każdą środę w godz. 16.00-19.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12.
Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych. Harmonogram sesji grupowych w okresie marzec-czerwiec 2019 roku:

06.03, 13.03, 20.03, 27.03,
03.04, 10.04, 17.04, 24.04,
08.05, 15.05, 22.05, 29.05,
05.06, 12.06, 19.06

Program korekcyjno- edukacyjny adresowany jest do osób stosujących przemoc:
• skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
• uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
• zgłaszających się w wyniku innych okoliczności (kierowanych przez policję, terapeutów uzależnień, instytucje pomocy społecznej i inne, samodzielnie zgłaszających chęć uczestnictwa w programie).

Celem oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych jest:
• powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy,
• rozwijanie umiejętności samokontroli,
• kształtowanie umiejętności wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
• zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy,
• nauka konstruktywnego wyrażania uczuć,
• nauka partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych.

Informacji dodatkowych na temat programu udziela p. Jolanta Gondek
nr telefonu 12 288 02 20 w godz. 7.30-15.30. Udział w programie jest bezpłatny.