Monika JobKierownik działu
ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

tel: 795 555 786; 12 288-34-80 wew. 133
e-mail: m.job@pcpr-wieliczka.pl
Magdalena PłatekSpecjalista pracy socjalnej
tel: 12 288-34-80 wew. 134
e-mail: m.platek@pcpr-wieliczka.pl
Aneta WróbelDoradca osób niepełnosprawnych
tel: 12 288-34-80 wew. 132
e-mail: a.wrobel@pcpr-wieliczka.pl

Kontakt:
tel. 12 288-34-80 wew. 135,  730 201 543
e-mail:  rs@pcpr-wieliczka.pl


Osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Wielickiego  i posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się  o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Do zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą:

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje następujące zadania:

 1. Likwidację barier architektonicznych.
 2. Likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.
 3. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 5. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.
 6. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 7. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.
 8. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika.

Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizuje programy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • Aktywny samorząd,
 • Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III,
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Podstawa prawna/ akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku     w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.