V-AS-NAB.1101-3-20/ 1461 /2020                                                     Wieliczka, dnia 07 sierpień 2020r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko: Psychologa
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1101-2-20/1301/2020                                                  Wieliczka, dnia 14 lipiec 2020r.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13
OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


Praca dla stażysty !!!!!!!!!! Osoby zainteresowane odbyciem stażu zawodowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na stanowisku pracownika socjalnego lub technika prac biurowych prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce pod nr tel. 12 289 70 15 lub bezpośrednio z kierownikiem działu administracyjno-kadrowego w PCPR
Alicją Sanowską pod nr Tel. 12 288 02 20


OIK nabór od września 2020r.


V-AS-NAB.1102-1-20/1145/2020                                            Wieliczka, dnia 25 czerwaca 2020 r.    
WYNIK NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWY .
Wieliczka, dnia 0B czerwca 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
32-020 Wieliczka u!. Sienkiewicza 13

OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze:
KSIĘGOWY
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)V-AS-NAB.1101-1-20/ 1067 /2020                                                Wieliczka, dnia 29 maj 2020r.
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13
OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Psychologa 
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1102-6-19/ 1639 /2019                             Wieliczka, dnia 08 październik 2019r.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12

OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1102-6-19/ 1434 /2019                Wieliczka, dnia 05 września 2019r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko: Psychologa


V-AS-NAB.1102-3-19/ 1025 /2019                              Wieliczka, dnia 26 czerwca 2019r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Pedagoga (cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1102-5-19/981/2019                            Wieliczka, dnia 19 czerwca 2019r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.


V-AS-NAB.1102-3-19/ 849 /2019                        Wieliczka, dnia 29 maja 2019r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko: Psychologa


V-AS-NAB.1102-5-19/ 801 /2019                   Wieliczka, dnia 23 maja 2019r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. (cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1102-3-19/ 765 /2019               Wieliczka, dnia 17 maja 2019r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  OGŁASZA NABÓR na Interwenta Kryzysowego (cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1102-3-19/ 764 /2019               Wieliczka, dnia 17 maja 2019r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Psychologa (cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1102-2-19/ 558 /2019                         Wieliczka, dnia 10 kwietnia 2019r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Psychologa (cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1102-1-19/ 301 /2019               Wieliczka, dnia 28 luty 2019r. Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.1102-1-19/ 186 /2019        Wieliczka, dnia 04 luty 2019r. Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej


V-AS-NAB.113-1-19/187/2019         Wieliczka, dnia 04 luty 2019 roku

Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na stanowisko terapeuty rodzinnego
w Punkcie Interwencji Kryzysowej


V-AS-NAB.113-2-19/ 93 /2019          Wieliczka, dnia 15 styczeń 2019 roku
Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na stanowisko superwizora
w dziale: Pieczy Zastępczej


V-AS-NAB.113-2-19/ 92 /2019        Wieliczka, dnia 15 styczeń 2019 roku
Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na stanowisko superwizora
w dziale: Punktu Interwencji Kryzysowej


OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
poszukuje kandydata na stanowisko
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.


V-AS-NAB.1102-1-19/ 16 /2019                             Wieliczka, dnia 03 styczeń 2019r. Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


V-AS-NAB.113-1-19/ /2019                 Wieliczka, dnia 03 styczeń 2019 roku
Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Zaprasza do składania ofert na stanowisko
terapeuty rodzinnego
w Punkcie Interwencji Kryzysowej
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
poszukuje kandydata na stanowisko
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


UWAGA!!!
W związku z nie rozstrzygnięciem konkursu
na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza ponownie nabór na to stanowisko

(całą treść ogłoszenia w pliku do pobrania)


V-AS-NAB.1102-1-19/ 16 /2019                                             Wieliczka, dnia 03 styczeń 2019r. Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej
(KLIKNIJ ABY POBRAĆ TREŚĆ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI)


OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
poszukuje kandydata na stanowisko
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
I.Forma zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo od dnia 01.12.2018r.
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


W związku z nierozstrzygnięciem konkursu
na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza ponownie nabór na to stanowisko


(całą treść ogłoszenia w pliku do pobrania)


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.


UWAGA!!!
W związku z nierozstrzygnięciem konkursu
na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza ponownie nabór na to stanowisko

(całą treść ogłoszenia w pliku do pobrania)


OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza nabór na stanowi
sko psychologa
w Punkcie Interwencji Kryzysowej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza nabór na stanowisko psychologa dziecięcego
w Punkcie Interwencji Kryzysowej