loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Z radością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku w strukturze organizacyjnej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce znajdować się będzie  Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który będzie funkcjonował 24 godziny na dobę przez          7 dni  w tygodniu. Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdować się będzie w  Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce przy ul. Niepołomskiej.

Projekt realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 2 734 243,02 zł w tym dofinansowanie 2 535 193,02 zł  (92,72 % kosztów kwalifikowanych projektu).

Realizatorami projektu są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Starostwo Powiatowe w Wieliczce (w zakresie prac wyposażeniowych OIK).