.

Maria Łuszczyńska Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Tel. 12 288 02 20 wewnętrzny: 127
e-mail: m.luszczynska@pcpr-wieliczka.pl

.

.


.

Czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

.

KONTAKT CAŁODOBOWO 24 / 7

730 201 771
12 278 20 00

oik@pcpr-wieliczka.pl


Utworzenie oraz funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielane jest w projekcie pn.: „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – ZIT.


FORMY UDZIELANIA WSPARCIA:

 • interwencja kryzysowa – szybkie wsparcie dla osób, które znalazły się w kryzysie
 • mediacje – dedykowane osobom, znajdującym się w konflikcie
 • coaching – wsparcie w rozwoju;
 • konsultacje psychologiczne –wsparcie, psychoedukacja, profilaktyka,
 • porady psychologiczne;
 • terapia rodzinna – wsparcie rodzin
 • w przezwyciężeniu problemów
 • psychoterapia indywidualna – długotrwały proces terapeutyczny
 • konsultacje prawne – udzielanie informacji o obowiązujących przepisach oraz pomoc w redagowaniu pism, w poniedziałki od 15:00 do 20:00 i w inne dni tygodnia po uprzedniej konsultacji
 • grupy wsparcia – funkcjonują w oparciu o harmonogram zamieszczony na stronie internetowej
 • hostel – miejsce bezpłatnego schronienia na okres do 3 miesięcy

Interwencja kryzysowa realizowana jest całodobowo- 24h/7
Konsultacje, psychoterapia i poradnictwo świadczone są od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu
Grupy wsparcia organizowane są zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej
Mediacje prowadzone są po wcześniejszym ustaleniu terminu..

.

.

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE