W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt: tel. 12 288-34-80, 730 201 543, e-mail: rs@pcpr-wieliczka.pl


Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w formie elektronicznej w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia – SOW (adres strony: https://sow.pfron.org.pl/). Wymogiem wysłania elektronicznego wniosku jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. • Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego 2024 r.:
 • Wniosek do DRUKOWANIA o dofinansowanie do turnusu w formacie PDF:
 • w razie problemów z plikiem do pobrania wniosek w formacie ODT programu LibreOffice:
 • Dofinansowanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  w roku 2023
  :

 • Likwidacja barier technicznych 2024 r.:
 • w razie problemów z plikiem do pobrania wniosek w formacie ODT programu LibreOffice:
 • wniosek w wersji PDF:


 • Likwidacja barier architektonicznych 2024 r.:

 • w razie problemów z plikiem do pobrania wniosek w formacie ODT programu LibreOffice:

 • wniosek w wersji PDF: • Likwidacje barier w komunikowaniu się 2024 r.
 • w razie problemów z plikiem do pobrania wniosek w formacie ODT programu LibreOffice:
 • wniosek w wersji PDF:


 • w razie problemów z plikiem do pobrania wniosek w formacie ODT programu LibreOffice:

 • wniosek w wersji PDF:


 • Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 2024:

 • w razie problemów z plikiem do pobrania wniosek w formacie ODT programu LibreOffice:

 • wniosek w wersji PDF:

 • Wniosek tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika 2024 r.:

 • w razie problemów z plikiem do pobrania wniosek w formacie ODT programu LibreOffice:

 • wniosek w wersji PDF:


„Aktywny samorząd” Moduł I 2024

WNIOSKI należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia), tylko w przypadku wykluczenia cyfrowego w formie papierowej (ze stosownym oświadczeniem dołączonym do wniosku)

Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Obszar A2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Obszar A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:


Obszar B1, B3, B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Obszar B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Obszar B 5 – dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu:


Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Obszar C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:„Aktywny samorząd” Moduł II 2024R.

WNIOSKI należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia), tylko w przypadku wykluczenia cyfrowego w formie papierowej (ze stosownym oświadczeniem dołączonym do wniosku

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:WNIOSKI „Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” 2024:Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych, prawnych prowadzących działalność gospodarczą


„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

BRAK AKTUALNYCH WNIOSKÓW