W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt: tel. 12 288-34-80, 730 201 543, e-mail: rs@pcpr-wieliczka.plDOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNM – PROGRAM NIE REALIZOWANY W 2021 ROKU !!!


Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki


Likwidacja barier architektonicznych,

w razie problemów z plikiem do pobrania wniosek w formacie ODT programu LibreOffice KLIKNIJ TUTAJ


Likwidacje barier w komunikowaniu się


Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych


Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego


Likwidacja barier technicznych


WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I 2021r. – Uwaga! Nabór zakończono.

Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Obszar A2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Obszar A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:


WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I 2021r. – Uwaga! Nabór zakończono.

Obszar B 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Obszar B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Obszar B 5 – dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu:


WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I 2021r. – Uwaga! Nabór zakończono.

Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Obszar C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I
2021r. – Uwaga! Nabór zakończono.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:


WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł II 2021r. – Nabór wniosków na semestr zimowy do 10 października 2021

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:


WNIOSKI „Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” 2021:


Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych, prawnych prowadzących działalność gospodarczą


„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

BRAK AKTUALNYCH WNIOSKÓW