W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt: tel. 12 288-34-80, 730 201 543, e-mail: rs@pcpr-wieliczka.pl


Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)


Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki


Likwidacja barier architektonicznych 2020


Likwidacje barier w komunikowaniu się 2020


Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 2020


Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 2020


Likwidacja barier technicznych 2020


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku


WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar A

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać) A 1 – oprzyrządowanie do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

A 2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
A 4 – oprzyrządowanie do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar B

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

B 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Wnisoki

B 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Zaświadczenia


B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:


B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

C 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

C 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 C 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

C 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznegoWNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar D

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnejWNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł II


Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wniosek

ZałącznikiWNIOSKI „Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” 2020:

OBSZAR B wnioski

OBSZAR D wnioski

OBSZAR F wnioski

Program wyrównywania różnic miedzy regionami III

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Procedury realizacji programu


„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Wniosek Modułu I

Wniosek Modułu II

Wniosek Modułu III


Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych, prawnych prowadzących działalność gospodarczą

Wniosek

Zasady dofinansowania