„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w związku z naborem  nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17.”

Okres realizacji projektu od 2018-03-01 do 2021-02-28

Obszar realizacji projektu

Województwo Małopolskie  Gminy: Biskupice , Gdów , Kłaj, Niepołomice , Wieliczka

Wnioskodawca Beneficjent :

 Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” os Młodości 8 31-908 Kraków

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej