INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

CZYNNE JEST W PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 7:30 – 17:00,

OD WTORKU DO PIĄTKU OD GODZ. 7:30 – 15:30


Osoba wyznaczona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce -Pani Krystyna Dziewońska przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

W sytuacji nieobecności osoby upoważnionej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – Pani Krystyny Dziewońskiej w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor.

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w sekretariacie PCPR w Wieliczce;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Niepołomska 26G

32-020 Wieliczka

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:

ADRES SKRYTKI EPUAP: /PCPR-WIELICZKA/SkrytkaESP