W sobotę 24.03.2018r., warsztatami kulinarnymi w Kampusie Wielickim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zakończyło realizacje projektu grantowego -Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Autorska metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z problemem otyłości II i III stopnia „Stop Otyłości”.
Głównym założeniem opracowanej metody jest ułatwienie dostępu do profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w miejscu zamieszkania osoby, zakładającego edukację oraz motywowania osoby z otyłością i jej najbliższego otoczenia do trwałej zmiany nawyków i stylu życia.
Przez sześć miesięcy grupa specjalistów, którą tworzyli: dietetyk, pracownik socjalny, lekarz, rehabilitant, pielęgniarka i psycholog zapewniali zindywidualizowane, wielodyscyplinarne wsparcia, którego efektem okazała się nie tylko utrata masy ciała ale również wzmocnienie jednostki / rodziny w pracy nad osiągnięciem zmian, przyswojenie dobrych nawyków żywieniowych, poprawa samopoczucia, poprawa kondycji zdrowotnej, wzbudzenie motywacji do osiągnięcia redukcja masy ciała, polepszenie jakości życia poprzez zwiększenie sprawności fizycznej, a w konsekwencji samodzielności i niezależności od otoczenia dzięki lepszej sprawności ruchowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym obciążeniem układu ruchu, spowodowanym zwiększoną masą ciała.