Formularz jest dla podmiotów świadczących usługi społeczne na terenie powiatu Wielickiego.
Wszystkie informacje wysłane przez poniższy formularz zostaną zweryfikowaneprzez administrację.

Usługi społeczne - Formularz
Typ zgłoszenia
Typ placówki
Kto jest odbiorcą usługi