Dział ds. pomocy instytucjonalnej i przeciwdziałania przemocy

Realizowana jest współpraca z:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej  w ramach zlecenia przez Powiat Wielicki zadania na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach dla 60 osób w podeszłym wieku i 15 osób przewlekle somatycznie chorych

Fundacją L’Arche w ramach zlecenia przez Powiat Wielicki zadania na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Śledziejowicach dla 15 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach dla 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla 14 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu.  

Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” w ramach zlecenia przez Powiat Wielicki zadania na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Grabiu dla 39 osób  przewlekle somatycznie chorych oraz na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  w Sułkowie dla 60 osób  przewlekle psychicznie chorych.

Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro dziecka” w ramach zlecenia przez Powiat Wielicki zadania na prowadzenie  Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu dla 37 osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz  wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu.


PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

L.p.Nazwa PlacówkiAdres podmiotu prowadzącegoAdresNumer telefonuDyrektor, adres e-mail
1.Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” w SzarowieStowarzyszenie „Życzliwa dłoń”, Kłaj 805, 32-015 Kłaj, e-mail:kontakt@zyczliwadlon.orgSzarów 346 32-015 Kłaj (Niepołomice ul. 3 maja 4)783-150-638 świetl. 508-196-126 P. Kier.Kierownik: Małgorzata Szewczyk kontakt@zyczliwadlon.org malgorzata_szewczyk3@o2.pl
2.Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w ZabłociuUrząd Gminy w  Biskupicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, e-mail: ug@biskupice.plZabłocie 171 32-020 Wieliczka12/250-62-69 świetl. 660-217-100 P. Kier.Kierownik: Magdalena Kudłacz placowka_zablocie@interia.pl
3.Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji KrakowskiejCaritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. M.  Osowskiego5, 30-656 Kraków, e-mail: krakow@caritas.plul. Sikorskiego 6 32-020 Wieliczka731-701-441 świetl. 502-154-683 P. Kier.Kierownik: Grzegorz Michalik swietlicakinga.wieliczka@gmail.com
4.Placówka Wsparcia Dziennego w ZagórzanachUrząd Gminy w  Gdowie, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów, e-mail: urząd@gdow.plZagórzany 109 32-420 Gdów519-772-602Kierownik: Maria Kmiecik maria_km@interia.pl
5.Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w NiepołomicachUrząd Gminy w  Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, e-mail: magistrat@niepolonice.euul. Partyzantów 22, 32-005 Niepołomice,

Filia – Staniątki 315
12/281-33-75 Kierownik: Jolanta Bryk-Barczyk Jbryk2@interia.pl

PLACÓWKI CAŁODOBOWE

L.p.Nazwa PlacówkiAdres Podmiotu prowadzącegoAdresNumer telefonuDyrektor, adres e-mail
1.Dom Dziecka „Moja Rodzina”  Zgromadzenie Św. Michała Archanioła, ul. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki-Struga, e-mail: kuria@michalici.plPawlikowice 1 32-020 Wieliczka12/288-07-71 724-314-014Ks. Przemysław Pająk mojarodzina@o2.pl
2.Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji KrakowskiejCaritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. M.  Osowskiego5, 30-656 Kraków, e-mail: krakow@caritas.plKłaj 243 32-015 Kłaj12/284-00-08 728-820-556Bartłomiej Szczygieł Spow.klaj@caritas.pl