PCPR Wieliczka logo

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19,  od dnia 19 października 2020 roku wstrzymuje się przyjmowanie stron w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 
przy ul. H. Sienkiewicza 13 i ul. Sikorskiego 5 do odwołania.                                             

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać za pośrednictwem:

  • poczty email: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
  • platformy ePUAP na adres: /PCPR-WIELICZKA/domyslna
  • platformy internetowej SOW
  • listownie
  • poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku.
Sekretariat 12/288-02-20Dział do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – DOFINANSOWANIA: 12/288-34-80 lub 730-201543Punkt Interwencji Kryzysowej
12/291 31 79 lub 730-201-771