PCPR

Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Kłaju

WOLNE MIEJSCA

.

..

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza
do składania ofert na stanowisko:

konsultant – koordynator zespołu punktu interwencji kryzysowej

.

..

.

Uwaga! Zmianan terminów spotkań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza na kolejne spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Najbliższe spotkania odbędą się
19 stycznia 2016 roku, 2 lutego 2016 roku, 23 lutego 2016 roku
w godz. 16.00-18.00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12.
W spotkaniach uczestniczy interwent kryzysowy
.

.

...

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce dysponuje jeszcze środkami PFRON na realizację dofinansowań do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wszystkie uprawnione osoby, które dokonały w roku bieżącym zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych np. pieluchomajtek, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, zapraszamy do niezwłocznego składania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 288 34 80 w poniedziałki od godz. 7:30 do 17:00, wtorki-piątki od 7:30 do 15:30.

.

.

..


Informacja o wolnych miejscach
Domu Dziecka w Pawlikowicach


.

..

..

.j

UWAGA STUDENCI! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Wnioski należy składać do 10 października 2015r.

.

.

.

..

.

Całodobowe wsparcie psychologiczne

.

.....

.

.

Nabór kandydatów z terenu Powiatu Wielickiego gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej dla dzieci...

.

.

..

.

Poszukujemy osób chętnych do pomocy w formie wolontariatu lub opieki pielęgniarskiej...

.

.
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny Minczak z Dąbrowy:
powrót