AKTUALNOŚCI:

03-09-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 24 września 2014 roku o godz. 16.00 rozpoczyna się realizacja kolejnej edycji POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

więcej

02-09-2014

Spółdzielnia Socjalna „Krok do przodu"

zaprasza do udziału w plebiscycie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014 –

więcej

02-09-2014

WOLNE MIEJSCA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W BRZEZIU

więcej

02-09-2014

WOLNE MIEJSCA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

więcej

PCPR

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2014-2016 w dziedzinie pomocy społecznej t.j. prowadzenia w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.

WIECĘJ TUTAJ !!!REKRUTACJA DO PROJEKTU „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udziału w projekcie „Krok w Przyszłość” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.

Proponujemy:

  • Programy usprawniające (w tym turnusy rehabilitacyjne).
  • Sfinansowanie kursów (m.in. prawa jazdy, nauki języka obcego, kursy zawodowe)
  • Trening umiejętności społecznych,
  • Indywidualne i warsztatowe zajęcia z doradcą zawodowym,
  • Grupy wsparcia,
  • Poprawę wizerunku (voucher).


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12-288-02-20 lub w siedzibie PCPR w Wieliczce.

.


powrót