PCPR

.


Informacja o wolnych miejscach
Domu Dziecka w Pawlikowicach


.

..

..

.j

UWAGA STUDENCI! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Wnioski należy składać do 10 października 2015r.

.

.

.

..

.

Całodobowe wsparcie psychologiczne

.

.....

.

.

Nabór kandydatów z terenu Powiatu Wielickiego gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej dla dzieci...

.

.

..

.

Poszukujemy osób chętnych do pomocy w formie wolontariatu lub opieki pielęgniarskiej...

.

..

REKRUTACJA DO PROJEKTU „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udziału w projekcie „Krok w Przyszłość” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.

Proponujemy:

  • Programy usprawniające (w tym turnusy rehabilitacyjne).
  • Sfinansowanie kursów (m.in. prawa jazdy, nauki języka obcego, kursy zawodowe)
  • Trening umiejętności społecznych,
  • Indywidualne i warsztatowe zajęcia z doradcą zawodowym,
  • Grupy wsparcia,
  • Poprawę wizerunku (voucher).


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12-288-02-20 lub w siedzibie PCPR w Wieliczce.

.Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny Minczak z Dąbrowy:
powrót